LOGIN

Henkilöstöratkaisut

Tarjoamme asiakasyrityksillemme palvelumuotoiltuja terveydenhuollon henkilöstöratkaisuja. Yhdistämme henkilöstötarpeet asiantunteviin ammattialaisiin. Meille on tärkeää, että kokonaisuus on sairaalalle, sekä lääkärille mieluisa. Toimintamalleiltamme olemme yhteistyökykyinen ja ketterä yrityskumppani, joka välittää aidosti. Avullamme rekrytointi on yrityksille helppoa ja kannattavaa.

AMMATTILAISVERKOSTOMME

MEDI Connectionilla on joustava ja luotettava palvelu. Voimme luottaa heidän nopeaan reagointikykyyn silloin kun meillä on tarve terveydenhoidon ammattilaiselle
 
Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme tarpeita ja syventämään yhteistyötä sekä sairaaloiden että ammattilaisverkostomme kanssa. Toimimme aktiivisesti terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa kattavasti koko Suomessa. Laaja verkostomme mahdollistaa ammattilaisen löytymisen eri paikkakuntien ja lääketieteen alojen tarpeisiin. Ammattilaisverkostossamme on erikoislääkäreitä, yleislääkäreitä, radiologeja, hammaslääkäreitä, lääketieteen kandeja, senioreita ja sairaanhoitajia. Tehostaaksemme sairaalan ja lääkärin välisen yhteistyön aloittamista, autamme lääkäreitämme sekä asumisen että käytännön asioiden järjestelyissä. 

Rekrytointi

Kommunikoimme asiantuntijaverkostoissamme aktiivisesti myös muiden maiden lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Verkostojen avulla tavoitamme tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisia myös rekrytointitarpeisiin. Rekrytointimme on avointa, luotettavaa ja riskit minimoituvat.

Kotoutus- ja kielipalvelut

MEDI Connection huolehtii aidosti työntekijöistään. He ovat suoraan yhteydessä minuun avautuvista toimista. Pystyin keskittymään hakuprosessien sijaan täysin omaan työhöni. Työhön sekä asumiseen liittyvät asiat ovat aina järjestetty valmiiksi.
 
 Järjestämme kansainvälisen rekrytoinnin yhteydessä kielikoulutuskursseja. Terveydenhuollon ammattilaiset ohjataan YKI4-tason suomen kielen taitajiksi, sekä perehdytetään Suomen terveydenhuollon käytäntöihin. Kotoutuspalveluilla pyrimme nopeuttamaan henkilöiden sopeutumista uuteen työ- ja elinympäristöönsä, avustamalla käytännön järjestelyissä. Olemme aina läsnä ja apuna koko prosessin ajan.