LOGIN

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa panostamme palveluun, jossa minimoimme kaikki terveydenhuollon rekrytointitoimintaan liittyvät riskit. Yhdistämme räätälöidysti ja nopeasti terveydenhuollon henkilöstötarpeet ja ammattilaiset. Olemme erityisen yhteistyökykyinen ja ketterä kumppani välittämään ammattilaiset juuri teidän tarpeisiinne.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Välitämme teille toiveidenne mukaista terveydenhuollon henkilökuntaa. Kontaktoimme aktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisia liittymään ammattilaisverkostoomme.

Rekrytointi

Rekrytoimme eritysosaajia Suomesta ja EU:n sisämarkkinoilta. Minimoimme rekrytointiin liittyvän byrokratian.

Kotoutus- ja kielipalvelut

Vähennämme kansainvälisen rekrytoinnin riskejä hoitamalla rekrytointiin liittyvän kielikoulutuksen ja muut kotoutukseen liittyvät palvelut sekä teille että lääkäreille avaimet käteen -periaatteella.